O NÁS

Spoločnosť EKONOMIK DPS pôsobí na slovenskom ekonomickom trhu už od roku 1993. V roku 2010 sa firma pretransformovala na spol. s r.o.,
s názvom EKONOMIK DPS, s. r. o.
Našou hlavnou náplňou je vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva dodávateľským spôsobom pre podnikateľov a organizácie aj za minulé obdobie.

Okrem toho vykonávame ekonomické poradenstvo s cieľom zabezpečiť komplexné služby našemu klientovi so zárukou absolútnej diskrétnosti a správnosti podľa aktuálne platnej ekonomicko-finančnej legislatívy.

Naša spoločnosť spolupracuje s klientmi s rôznych odvetví a oblastí podnikania. Medzi našich klientov patria reklamné agentúry, obchodné spoločnosti, výrobné podniky, organizačné zložky zahraničných subjektov pôsobiacich na Slovensku…

Poistenie zodpovednosti za činnosť si naša spoločnosť poistila do výšky jedného milióna spôsobenej škody.