CENNÍK

Podvojné účtovníctvo

Počet položiekPlatca DPH (cena v EUR)Neplatca DPH (cena v EUR)
1 – 4949,0039,00
50 – 14999,0089,00
150 – 249169,00124,00
250 – 349229,00159,00
350 – 449279,00189,00
450 – 549329,00219,00
550 – 649374,00Dohodou

 

Jednoduché účtovníctvo

Počet položiekPlatca DPH (cena v EUR)Neplatca DPH (cena v EUR)
1 – 4939,0029,00
50 – 14989,0049,00
150 – 249159,0069,00
250 – 349209,00119,00
350 – 449249,00169,00
450 – 549269,00199,00
550 – 649319,00229,00

Paušál zahŕňa:

 • elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu, kontrolu výpočtu DPH, kontrolu saldokonta,

Paušál nezahŕňa:

 • účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a povinných výkazov

 

Spracovanie miezd

Počet zamestnancovCENA v EUR
1 – 583,00
6 – 10120,00
11 – 15150,00
16 – 25250,00
26 – 40300,00
41 – viacDohodou

Paušál zahŕňa:

 • spracovanie miezd
 • prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov do trvalého a dočasného pracovného pomeru
 • výkazníctvo vo vzťahu k SP, ZP, DU (mesačné, štvrťročné, ročné)
 • spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24 hodín od požiadania (napr. pre hypotéky, výživné, úvery,…)
 • ročné zúčtovanie dane, resp. vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch
 • bežný mesačný servis na požiadanie (napr. stav čerpania dovoleniek, nadčasov,…)

 

Evidencia hmotného majetku

Zavedenie karty hmotného majetku3,30 €
Priebežné mesačné odpisovanie / 1 ks0,30 €
Zostavenie plánu daňových a účtovných odpisov16,50 € / hod.

 

Závierky

Jednoduché účtovníctvo65,00 €
Podvojné účtovníctvo165,00 – 1.000,00 €

Poznámka: Výška závisí od rozsahu prác; resp. charakteru podnikateľskej činnosti

Cena zahŕňa:

 • tvorba rezerv do účtovného obdobia
 • tvorba opravných položiek
 • inventúry všetkých účtov
 • daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát
 • poznámky k závierke
 • podanie daňového priznanie prostredníctvom elektronickej podateľne
 • odoslanie schválenej závierky do Zbierky listín

 

Iné služby

Spracovanie dokladov (pokladničných, evidencia faktúr,…)24,90 € / 1 hod.
Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom29,90 € / 1 hod.
Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty7,00 € / ks
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty10,00 € / ks
Spracovanie knihy jázd v závislosti od rozsahu0,80 € / 1 jazda
Zápisnica z Valného zhromaždenia49,90 € / ks
Registrácia spoločnosti za platiteľa DPH199,00 €
Reporting, výkazníctvo v SJ alebo AJ29,90€ / 1 hod.
Spracovanie a podanie žiadosti k vratke DPH zaplatenej v cudzine

36,90€ / á 1  krajina

+ 0,59 € / 1 doklad

+0,99 € / vloženie dokladu

do žiadosti

 

Iné služby poskytované našou spoločnosťou (rekonštrukcia účtovníctva, likvidácie spoločností, spracovanie interných smerníc,…) a neuvedené v tomto cenníku prosím konzultujte telefonicky.

Spoločnosť EKONOMIK DPS, s. r. o. je platcom DPH. Cenníkové ceny sú uvádzané bez DPH.