CENNÍK

.: Podvojné účtovníctvo

Počet položiekPlatca DPH (cena v EUR)Neplatca DPH (cena v EUR)
1 – 4949,0040,00
50 – 149165,00120,00
150 – 249270,00150,00
od 250dohodoudohodou


.: Jednoduché účtovníctvo

Počet položiekPlatca DPH (cena v EUR)Neplatca DPH (cena v EUR)
1 – 4939,0029,00
50 – 14989,0049,00
od 150dohodoudohodou


.: Spracovanie miezd

Počet zamestnancovCENA v EUR
1 – 5100,00
od 6dohodou

Ostatné položky:

 Platca DPH (cena v EUR)Neplatca DPH (cena v EUR)
Spracovanie evidencie stravných lístkov3,00 / zamestnanca3,00 / zamestnanca
Oprava mesačných výkazov z dôvodu viny klienta10,0010,00
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa
do sociálnej poisťovne
25,00 / hod.25,00 / zamestnanca
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa
do zdravotnej poisťovne
25,00 / hod.25,00 / zamestnanca
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa
na daň záv. činnosti
25,00 / hod.25,00 / zamestnanca
Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne3,00 / zamestnanca3,00 / zamestnanca
Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca
do zdravotnej poisťovne
3,00 / zamestnanca3,00 / zamestnanca
Vyplnenie 1-stranového tlačiva
a zaslanie e-mailom klientovi
5,005,00
za každú ďalšiu stranu vyplneného tlačiva
a zaslanie e-mailom klientovi
3,003,00
Založenie osobného spisu zamestnanca
pri nástupe k zamestnávateľovi
5,00 / zamestnanca5,00 / zamestnanca
Vypracovanie pracovnej zmluvy10,0010,00
Vypracovanie dohody o vykonaní práce6,006,00
Vypracovanie dohody o brigádnickej práce6,006,00
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve6,006,00
Vypracovanie ukončenia pracovného pomeru10,0010,00
Vypracovanie iných dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancom6,006,00
Zastupovanie klienta na sociálnej poisťovni20,00 / hod.20,00 / hod.
Zastupovanie klienta na zdravotnej poisťovni20,00 / hod.20,00 / hod.
Zastupovanie klienta na úrade práce20,00 / hod.20,00 / hod.
Zastupovanie klienta na inšpektoráte práce20,00 / hod.20,00 / hod.
Spracovanie potvrdenia o PN3,003,00
Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti4,004,00
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti15,0015,00
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo záv. činnosti3,003,00
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo záv. činnosti3,003,00
Oznámenie zamestnávateľa o výške sumy osobitnej dane3,003,00
Dohoda o zrážkach z platu3,003,00
Dohoda o výplate mzdy na bankový účet3,003,00
Potvrdenie o zamestnaní3,003,00
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca3,003,00
Ostatné potvrdenia týkajúce sa zamestnanca3,003,00
Výstupy z účtovníctva v tlačenej podobe vo formáte do A40,05 / stranu0,05 / stranu
Výstupy z účtovníctva v elektronickej podobezadarmozadarmo


.: Evidencia hmotného majetku

Zavedenie karty hmotného majetku3,30 €
Priebežné mesačné odpisovanie / 1 ks0,30 €
Zostavenie plánu daňových a účtovných odpisov16,50 € / hod.


.: Závierky

Jednoduché účtovníctvo65,00 €
Podvojné účtovníctvo165,00 – 1.000,00 €

Poznámka: Výška závisí od rozsahu prác; resp. charakteru podnikateľskej činnosti

.: Účtovníctvo – ostatné

Názov položkyPlatca DPH (cena v EUR)Neplatca DPH (cena v EUR)
Daňové priznanie DPH15,00
Súhrnný výkaz k DPH12,50
Kontrolný výkaz DPH12,50
Prihlásenie / odhlásenie na daň DPH30,0030,00
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu PO30,0030,00
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu FO (SZČO)30,0030,00
Prihlásenie / odhlásenie registračnej pokladnice30,0030,00
Daňové priznanie dane z príjmu FO (typ A)20,00
Daňové priznanie dane z príjmu FO (typ B)40,0040,00
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel10,00 / vozidlo10,00 / vozidlo
Vypracovanie internej smernice30,0030,00
Zapracovanie zmien v internej smernici4,00 / strana A44,00 / strana A4
Vypracovanie bezpečnostného projektu330,00330,00
Výkaz o príjmoch a výdavkoch20,0020,00
Výkaz o majetku a záväzkoch20,0020,00
Štatistický výkaz mesačný20,0020,00
Štatistický výkaz štvrťročný27,5027,50
Štatistický výkaz ročný40,0040,00
Výročná správa100,00100,00
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku3,003,00
Dodatočná identifikácia platby VS pri
párovaní záväzkov a pohľadávok
3,003,00
Upomienka odberateľovi vrátane poštovného4,004,00
Odsúhlasenie pohľadávok vrátane poštovného4,004,00
Rozhodnutie o vykonaní inventarizácie3,003,00
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre15,00 / 1 inventúru15,00 / 1 inventúru
Vypracovanie podkladov k dokladovej inventúre1,00 / 1 inventúru1,00 / 1 inventúru
Vykonanie fyzickej inventarizácie10,00 / hod. / osobu10,00 / hod. / osobu
Vyhodnotenie inventarizácie15,00 / hod. / osobu15,00 / hod. / osobu
Skladová evidencia (na skladovej karte)0,35 / pohyb0,35 / pohyb
Evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch
v časovom slede (daň. evid.)
0,80 / položku0,80 / položku
Evidencia pohľadávok (daňová evidencia)0,80 / kus0,80 / kus
Evidencia o zásobách (daňová evidencia)0,35 / kus0,35 / kus
Evidencia došlej a vyšlej pošty0,35 / kus0,35 / kus
Administratívne spracovanie textu – list5,00 / stranu A45,00 / stranu A4
Odborné spracovanie textu13,50 / stranu A413,50 / stranu A4
Príprava podkladov na valné zhromaždenie40,0040,00
Príprava podkladov na rozhodnutie jediného spoločníka10,0010,00
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou
klienta alebo jeho rozhodnutím
100% z cenníkových cien100% z cenníkových cien
Opravné / dodatočné daňové priznania,
výkazy (vinou alebo na žiadosť klienta)
100% z cenníkových cien100% z cenníkových cien
Vyplnenie 1-stranového tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi5,005,00
za každú ďalšiu stranu vyplneného tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi3,003,00
Zastupovanie klienta na daňovom úrade20,00 / hod.20,00 / hod.
Zastupovanie klienta na inom úrade20,00 / hod.20,00 / hod.
Zastupovanie klienta v banke20,00 / hod.20,00 / hod.
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo30,00 / hod.30,00 / hod.


Iné služby poskytované našou spoločnosťou (rekonštrukcia účtovníctva, likvidácie spoločností, spracovanie interných smerníc,…) a neuvedené v tomto cenníku prosím konzultujte telefonicky.

Spoločnosť EKONOMIK DPS, s. r. o. je platcom DPH.
Cenníkové ceny sú uvádzané bez DPH a platné od 1. 1. 2020